Često postavljana pitanja
Šta je oznaka CERTIFIED SHOP®?

Međunarodna oznaka poverenja CERTIFIED SHOP® označava pouzdane internet prodavnice, koje je proverila nezavisna institucija Shopper's Mind Slovenija.

Kako oznaka CERTIFIED SHOP® pomaže prodavcima?

U današnje vreme teško je izgraditi poverenje kod potrošača, posebno kada je prodavac nov na tržištu i kupci još nemaju iskustva s njim. Oznaka CERTIFIED SHOP® ukazuje na to da je nezavisno telo Shopper's Mind potvrdilo da je prodavac pouzdan. Sa međunarodnom oznakom poverenja CERTIFIED SHOP® prodavac povećava svoj kredibilitet u okviru nacionalnih granica i van njih, a povećava se i poverenje potrošača, usled čega veći broj posetilaca postaju kupci.

Gde prodavci mogu da koriste oznaku?

Pravo na korišćenje oznake poverenja CERTIFIED SHOP® važi godinu dana, uz mogućnost produženja, ukoliko prodavac ispunjava kriterijume za dobijanje oznake, i obuhvata:

-tkorišćenje na svim (pod)stranicama internet prodavnice
- korišćenje na svim internim promotivnim kanalima (bilteni putem e-pošte, štampani materijal)
- korišćenje u neplaćenim promotivnim objavama na društvenim mrežama (Facebook, Twitter, Instagram)
- korišćenje u oglašavanju na portalima za upoređivanje proizvoda ceneje.si i jeftinije.hr
- korišćenje u radio oglasima i drugim oblicima zvučnih zapisa

Prema dogovoru je, u zavisnosti od željenog obima korišćenja od strane prodavca, moguće steći veći stepen prava na korišćenje oznake poverenja (npr. u štampanim ili TV oglasima, plaćenom oglašavanju, u štampanim medijima i slično).

Ko dodeljuje oznaku CERTIFIED SHOP®?

Oznaku CERTIFIED SHOP® dodeljuje nezavisno međunarodno telo Shopper's Mind, koje proverava različite kriterijume poslovanja internet prodavaca i postupa u skladu sa evropskim smernicama prilikom dodele oznake.

Koji slovenački internet prodavci već imaju oznaku CERTIFIED SHOP®?

Oznaku CERTIFIED SHOP® su dobili mnogi slovenački prodavci, koji su prepoznali da im oznaka poverenja omogućava veće poverenje kupaca, viši stepen konverzije te nacionalnu i međunarodnu prepoznatljivost.

Da li oznaka CERTIFIED SHOP® može da se oduzme?

Da, ako se prilikom tromesečnog pregleda utvrdi da prodavac više ne ispunjava tražene kriterijume. U tom slučaju mu se izdaje upozorenje da mu oznaka pripada tek u narednom tromesečju i da mora da ispravi nedostatke. Ako to ne učini, oznaka mu se oduzima i ugovorni odnos se raskida.

Oznaka se može oduzeti i u slučaju ozbiljnih kršenja propisa, o čemu odlučuje telo koje dodeljuje oznaku.

Ako vi kao potrošač smatrate da su vam prava ozbiljno narušena, pošaljite nam svoje iskustvo na: [email protected].

Koliko dugo važi oznaka?

Oznaka CERTIFIED SHOP® se dodeljuje na period od 1 godine (12 meseci) uz mogućnost produženja, ukoliko prodavac ispunjava kriterijume za dobijanje oznake.
Na kraju svakog tromesečja, Shopper's Mind proverava ispunjavanje uslova i osvežava ocenu. Ukoliko prodavac više ne ispunjava uslove ili se ustanovi da je došlo do ozbiljnog kršenja propisa, oznaka se može oduzeti.

Koji je postupak za dobijanje oznake CERTIFIED SHOP®?

Za dobijanje oznake CERTIFIED SHOP® potrebno je obaviti nekoliko jednostavnih koraka. Prodavac se prvo prijavljuje za dobijanje oznake, a zatim mu telo koje dodeljuje oznaku obezbeđuje svu potrebnu registracionu dokumentaciju i tehnička uputstva. Kada prodavac ispuni zahteve za registraciju, proces certifikacije započinje.

Više informacija potražite na stranici Postupak certifikacije.

Šta je skripta za merenje zadovoljstva kupaca?

Svaki prodavac koji odluči da dobije oznaku CERTIFIED SHOP® mora da instalira skriptu za merenje zadovoljstva kupaca u svojoj internet prodavnici, pomoću koje se u samo nekoliko klikova započinje sakupljanje ocena kupaca.

Skripta omogućava da se odmah nakon kupovine kupcu prikaže iskačući prozor, sa vezom do ankete o zadovoljstvu. Na taj način pružamo realnu i transparentnu ocenu prodavca, jer ga ocenjuju samo oni kupci koji su u datom trenutku obavili kupovinu kod njega.

Kako da ubacimo skriptu u našu internet prodavnicu?

Uputstva za implementaciju skripte za prikaz ankete i oznake dobićete kada se prijavite za oznaku CERTIFIED SHOP®.

Koliko vremena je potrebno da se oznaka pojavi na našoj internet prodavnici?

Ako internet prodavnica ispunjava sve tražene kriterijume, oznaka CERTIFIED SHOP® LITE pojaviće se na vašoj veb lokaciji kada na internet prodavnici implementirate skriptu i izmirite račun za certifikaciju i prvi mesec održavanja oznake. Premium oznaka će vam biti dodeljena kada prikupite 50 anketa o kupovini.

Prikupljate li ankete jednokratno ili kontinuirano?

Da biste dobili oznaku CERTIFIED SHOP® PREMIUM, morate da prikupite 50 anketa o kupovini. Zatim se ankete prikupljaju kontinuirano, jer je to jedini način za merenje stvarnog zadovoljstva kupaca.

Kada se certifikat naplaćuje?

Cena postupka certifikacije iznosi 3.500 RSD + PDV koji se obračunava posle prijave. Zatim se vaš trošak održavanja oznake poverenja CERTIFIED SHOP® obračunava svaka tri meseca i zavisi od godišnjih prihoda internet prodavnice.

Da li je certifikat jednokratni trošak?

Postupak certifikacije je jednokratni trošak, a tromesečno održavanje oznake poverenja CERTIFIED SHOP® je tromesečni trošak (izuzimajući prvi mesec nakon prijave).

Koliko često proveravate internet prodavnicu?

Tehnički pregled internet prodavnice obavlja se jednom godišnje, osim u slučaju obnove veb lokacije. Tada nas obavestite da ponovno izvršimo tehničku analizu internet prodavnice.

Šta su CERTIFIED SHOP® LITE i CERTIFIED SHOP® PREMIUM?

cs_badge_compare

CERTIFIED SHOP® LITE su prodavnice koje su još uvek u procesu prikupljanja anketa kupaca i koje su obavile sve potrebne analize kako bi osigurale bezbednu kupovinu. Prepoznaju se po oznaci CERTIFIED SHOP® LITE i znaku potvrde, koji označava uspešnu certifikaciju i garantuje bezbednu kupovinu.

Oznaku CERTIFIED SHOP® PREMIUM imaju prodavnice koje su sakupile najmanje 50 anketa kupaca i obavile sve kako bi obezbedile pozitivnu ocenu, a time i bezbednu kupovinu. Prepoznaju se po oznaci CERTIFIED SHOP® PREMIUM i oceni od 6 do 10, što ukazuje na uspešnu certifikaciju i osigurava bezbednu kupovinu.

Pridružite se već certifikovanim prodavnicama
507 ocenjenih prodavnica 409394 objavljenih recenzija Međunarodna prepoznatljivost
Pridružite se
CERTIFIED SHOP® prodavcima
Osnovni podaci
URL adresa
Adresa e-pošte
Broj telefona
Promotivni kupon
Osnovni podaci
Vaše ime
Vaše prezime
Naziv kompanije
Mesto
do 1,2 MIO RSD
do 2,5 MIO RSD
nad 2,5 MIO RSD
Slanjem obrasca dajete i sledeće saglasnosti:
* Otvaranjem naloga prihvatate Uslove za dobijanje oznake poverenja i Opšte uslove poslovanja. * Obavezno
* Klikom na dugme »Postanite CERTIFIED SHOP®« pristajem na praćenje mojih aktivnosti i interesa s alatima za marketinšku automatizaciju. * Obavezno
* Dajem saglasnost da Ceneje d.o.o. kodom za merenje prikuplja podatke o imenu i ceni kupljenog proizvoda
Dajem saglasnost za primanje Shopper's Mind e-novosti, personaliziranih obaveštenja i ponuda.
Slanjem obrasca garantujete za tačnost unetih podataka i likvidnost preduzeća. Istovremeno potvrđujete da ste upoznati sa cenovnikom i da se slažete sa uslovima za dobijanje oznake poverenja i opštim uslovima poslovanja. Svrha obrade, način čuvanja i zaštite vaših ličnih podataka i prava opisani su u Smernicama za privatnost. Narudžbenica je osnova za izdavanje fakture za postupak certifikacije. U slučaju uspešne certifikacije, potrebno je platiti i troškove održavanja oznake poverenja.
CERTIFIED SHOP® LITE
600 RSD MESEČNO
+ 3.500 RSD
JEDNOKRATNI TROŠAK CERTIFIKATA
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.