Sva mišljenja (0)
Provjerena (0)
Neprovjerena (0)
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
0
mišljenja
Neprovjereni web trgovac
Ocjena web trgovca se temelji na neprovjerenim mišljenjima koja su sakupljena iz različitih izvora, pa ne jamčimo da su ih dali stvarni kupci. Budite kritični do sadržaja mišljenja i ocjena web trgovine.
Je li ovo vaša web trgovina?
Dostava
Ako nije drugačije dogovoreno s kupcem se dostava izvrši v predviđenem roku, koji je naveden na ponudi. Mogući načini preuzimanja robe su osobno ili dostavom. U primjeru dostave se kao dostavitelj koristi ovlaštena služba za dostavu u RH. O mogućoj promjeni dostavitelja , DOBAVLJAČ je dužan upozoriti kupca. S momentom potpisa transportne potvrde od strane prijevoznika DOBAVLJAČ ne preuzima rizika zbog oštećenja, nestanka ili kašnjenja pošiljke, sve rizike od toga trenutka naprijed snosi KUPAC. U primjeru, da kupac naruči montažu opreme u njegovom prostoru DOBAVLJAČ IMA PRAVO, da izda dodatan račun za montažu - opreme u prostoru kupca po pravilima koja važe za servisiranje robe izvan garantnog roka.
Načini Plaćanja
Uvjeti plaćanja su navedeni u ponudi. Uplaćuje se na račun naveden na predračunu ili računu u navedenem roku. Moguće je gotovinsko plaćanje prilikom preuzimanja robe. U slučaju da kupac kasni s plaćanjem, Dobavljač ima pravo kupcu obračunati kamate u visini NLB d.d. za kratkoročne kredite od dana izdaje računa do dana primitka plaćanja. U primjeru kašnjenja plaćanja od strane KUPCA si DOBAVLJAČ pridržuje pravo da ne ispuni - dobavi ostale narudžbe KUPCU bez obaveza ili posljedica zbog neispunjenja pogodbenih ili ponudbenih obaveza na osnovi ostalih otvorenih narudžbi.