xxxlesnina.hr

1226 mnenj
418
506
219
58
25
Preverjena
Nepreverjena
Nepreverjen spletni trgovec
Ocena spletnega trgovca temelji na nepreverjenih mnenjih, ki so zbrana iz različnih virov, zato ne jamčimo, da so jih oddali dejanski kupci. Do vsebine mnenj in ocene spletne trgovine ohrani določeno mero kritičnosti.
Je to vaša spletna trgovina?
Oceno trgovca podeljujete spletni kupci!
Predani smo temu, da ščitimo spletne trgovce in potrošnike ter jamčimo za mnenja, ki so jih podali preverjeni kupci. Spletne trgovine ocenjujemo na lestvici od 1 do 10, večjo težo pri izračunu pa dajemo preverjenim mnenjem.

Oceno trgovca računamo dnevno, iz vseh mnenj, ki ste jih oddali potrošniki in ustrezajo standardom.

Pri izračunu ocene med drugim upoštevamo tudi mnenja in ocene dejanskih kupcev, ter jih umestimo v naslednje ocenjevalne razrede:

Do 5,9 Nezadostno (trgovcu se odvzame oznaka CERTIFIED SHOP)
6,0 – 6,9 Zadostno
7,0 - 7.9 Dobro
8.0 - 8.9 Prav dobro
9.0 - 10.0 Odlično

CERTIFIED SHOP PREMIUM oznako imajo trgovine, ki so zbrale vsaj 50 anket dejanskih kupcev in imajo opravljene vse potrebne analize za zagotovljeno pozitivno oceno in s tem varno nakupovanje. Prepoznaš jih po CERTIFIED SHOP Premium oznaki in oceni od 6 do 10, ki označuje uspešno certifikacijo in zagotavlja varno nakupovanje.

CERTIFIED SHOP LITE® so trgovine, ki so še v fazi zbiranja anket dejanskih kupcev in imajo opravljene vse potrebne analize za zagotovljeno varno nakupovanje. Prepoznaš jih po CERTIFIED SHOP Lite označbi in kljukici, ki označuje uspešno certifikacijo in zagotavlja varno nakupovanje.